Kom gezellig langs bij een van onze restaurants of speeltuinRoutebeschrijving

Omgeving

Omgeving

Vakantiehuis te huur

Vakantie huis te huur voor maximaal 6 personen.

 

HausbildvooraanzichtWohnzimmerschlafzimmer01keuken vakantiehuis

voor meer informatie en reserveringen

Maikel of Frank Heinen 0031-475-531410 b.g.g. 0031-621832378 of mail fjs.heinen@gmail.com

De Gitstappermolen

hmolenPal naast ons restaurant “Aan de Hoeve” ligt de gitstappermolen. Deze watermolen ligt op de grens van Nederland en Duitsland, het waterrad draait nog net op Nederlands grondgebied. De molen stamt uit de 14e eeuw, toen de grenzen nog anders liepen. De molen wordt voor het eerst genoemd in een akte uit 1377. Hertog Willem van Gulik en hertogin Maria bepaalden op 26 december van dat jaar, dat de Gitstapperbeeck beneden de Gitstapper-berch de meest geschiktste plaats was voor een molen te Vlodrop.

Effelder Waldsee

Vanuit onze restaurants bereikt u in een mum van tijd het nabij gelegen Effeld. Dit is een “Ortsteil” van de stad Wassenberg. En hier vindt u de “Effelder Waldsee”. Dit is een kunstmatige plas die ontstaan is door grind- en zandwinning in de jaren 1956 – 1988. Na de afgraving werd de plas heringericht tot recreatieplas. De meeste oevers lopen steil af, waardoor er weinig ruimte is voor oeverplanten. In de steile wanden broedt de IJsvogel. Langs de oevers broeden Grauwe ganzen. Aalschovers bezoeken de plas om er te vissen.

In onze restaurants is een eigen (gratis) wandelroute verkrijgbaar van ca. 5 km., die gedeeltelijk rond de “Effelder Waldsee” voert. Ook komt u tijdens deze tocht door de “Ophovener Wald”.

Nationaal Park De Meinweg

Onze restaurants liggen aan de rand van Nationaal Park De Meinweg. Een van de 20 Nationale Parken in Nederland. Drie van deze parken liggen in Limburg. Naast De Meinweg zijn dat De Maasduinen en De Groote Peel.De Meinweg is een uniek terrassenlandschap, met steile overgangen tussen de terrassen. Het totale hoogteverschil tussen de breukranden is 50 meter. Van 30 meter boven NAP in het Roerdal tot 80 meter boven NAP op het Wolfsplateau. Geologisch gezien is dit voor Nederland uiterst bijzonder.
De terrassen zijn in de loop van tienduizenden jaren ontstaan door inschuringen van de Maas en verschuivingen in de aardkorst langs de drie breuklijnen die door het gebied lopen.

Één van deze breuklijnen is de bekende Peelrandbreuk. Deze was op 13 april 1992 de oorzaak van de zwaarste aardbeving in Nederland ooit 5.9 op de schaal van richter. Dwars op de terrassen voeren twee beken (de Roode Beek en de Boschbeek) het water af van het bovenste plateau naar de Roer.

Het nationaal park ligt ten oosten van Roermond, wordt aan drie kanten omsloten door Duitsland en is onderdeel van het Duits-Nederlandse grenspark Maas-Schwalm-Nette, ongeveer 10.000 hectare groot. Het Nationaal Park De Meinweg heeft een oppervlakte van circa 1.800 ha.

In het Meinweggebied zorgen bossen, heide, vennen en beekdalen voor een gevarieerd landschap. Binnen Limburg is De Meinweg het enige gebied waar de adder nog voorkomt, vandaar dat de adder is terug te vinden in het logo van De Meinweg.
De Meinweg kent een grote diversiteit aan flora en fauna. Wat te denken van 767 soorten planten en bomen. Op de bodem vinden we o.a. de grassen bochtige smele, zachte witbol, pijpestrootje, walstro, valse salie, hengel, wilgeroosje, smalle en brede stekelvarken en , vaak over vele vierkante meters dominerend, adelaarsvaren. Verder nog moeraszegge, bittere veldkers, slanke sleutelbloem, dotterbloem, bosbies, groot heksenkruid, groot springzaad, goudveil, struikheide, dopheide, schapegras, pilzegge, tandjesgras en stekelbrem. De boomlaag wordt gedomineerd door zomereik, wintereik, zwarte els en ruwe berk.

Paddenstoelen zijn eigenlijk geen planten, maar het is wel leuk om te weten, dat er op De Meinweg zo’n 266 soorten zijn beschreven. Een bijzondere soort die hier voorkomt is heet mijtertje.

In het Meinweggebied komen veel verschillende soorten dieren voor. Dit hangt nauw samen met de verschillende biotopen die in het Nationaal Park te vinden zijn.

Op De Meinweg kunnen we jaarlijks meer dan honderd vogelsoorten aantreffen: boomleeuwerik, roodborsttapuit, kraanvogel, fitis, boompieper, graspieper, geelgors, nachtzwaluw, havik, buizerd, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, vink, Vlaamse gaai, gekraagde roodstaart, wilde eend, fuut en waterhoen, om er maar een paar te noemen.

Het park is ook een goed leefgebied voor allerlei soorten zoogdieren. Het meest bekend of berucht, is natuurlijk het wilde zwijn. Maar natuurlijk vinden we hier ook het ree. En ook kleinere dieren zoals vos, das, bunzing, steenmarter, hermelijn, wezel, eekhoorn, konijnen, hazen, muizen, spitsmuizen en vleermuizen.
Ook voor reptielen en amfibieën is het nationaal park een uitstekend leefgebied. We vinden hier o.a. de adder, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm en gladde slang. De heikikker, knoflookpad, alpenwatersalamander en vinpootsalamander.

De groep van insecten is op De Meinweg het beste vertegenwoordigd. Er zijn maar liefst 2389 soorten beschreven. O.a. libellen (48 soorten), kevers, spinachtigen (o.a. de grote en opvallende wespenspin), wantsen, cicaden, bladluizen, schildluizen, vliesvleugeligen, vlinders (30 soorten dagvlinders en meer als 1000 soorten nachtvlinders), schorpioenvliegen, sprinkhanen, gaasvliegen en tripsen.

U ziet wel, een bezoek aan Nationaal Park De Meinweg is beslist de moeite waard. Boekt u bij ons een huifkartocht, gaat het grootste  gedeelte van deze tocht door het park.